Velkommen til Senioruniversitetet i Sogn

Senioruniversitetet i Sogn er ein ideell organisasjon som byggjer på personleg medlemskap.

Senioruniversitetet legg vekt på å vera eit ope tilbod til seniorar i heile Sogneregionen.

Senioruniversitetet vil også vera ein sosial møteplass for godt vaksne der vi gjennom foredrag og andre arrangement tek opp ulike tema.

Turar for medlemmene er også ein viktig del av verksemda.

Kva skjer? – Klikk her og sjå program for føredrag, turar og andre arrangement.